Identity for Academy of Fine Arts Ljubljana’s exhibition

Celostna podoba razstave za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
2022


Exhibition and individual study programme/location postersExhibition animation


Newspaper / Časopis
Banners and news conference / Pingvini in novinarska konferenca
Opening exhibition photos / Fotografije odprtja razstave


eng

Identity for Academy of Fine Arts Ljubljana’s exhibition


The aim of the identity for ALUO exhibition 2022 was to create imagework that highlights the works of the students of the Academy of the past year. The identity is created from a selection of student artworks and is flexible depending on the medium of display. The exhibition has a main image identity which adapts it’s display in different media.

Exhibition was widely advertised and presented in the form of posters, animations at europlakat poster sites, digital and printed media as well as in the ALUO newspaper of the 2022 exhibition and postcards.slo

Celostna podoba razstave Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana


Cilj celostne podobe ALUO razstave 2022 je bilo ustvariti identiteto, ki daje v ospredje dela študentov Akademije preteklega leta. Podoba se posledično ustvari z skupka umetniških del študentov in je prilagodljiva glede na medij prikaza. Razstava ima glavno podobo, hkrati pa se v različnih medijih prikaza prilagaja namembnosti.

Podoba razstave je bila široko oglaševana in predstavljena v obliki plakatov, animacij na europlakat plakatnih mestih, digitalnih in tiskanih medijih kot tudi v ALUO časopisu in razglednicah.Odprta akademija
ALUO razstava 2022
27.—30. 5. 2022


Programski odbor:
Emina Djukić, Alen Ožbolt, Sara Bešlin Vatovec

Izdajatelj in založnik časopisa:
UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Zanjo:
Alen Ožbolt, dekan

(Časopis) Uredili:
Petra Černe Oven, Barbara Predan

Oblikovanje:
Blaž Rojs

Photography / Fotografija:
Erik Contreras Mencinger (exhibition) & Blaž Rojs