eng

Academy of Fine Arts and Design - Wayfinding layout proposal, 2020


Wayfinding layout proposal.
________________________________

The concept of the proposal is based on establishing strong black and white contrast in space, labels and markings. Consequently, it strives to the visual construction of space, the exposure of otherwise invisible details and clear separation of floors, lecture halls and rooms with a clear display of information.

Mentorship: prof. Radovan Jenko
 

________________________________

slo

Koncept za prenovo označevalnega
sistema oddelkov za oblikovanje.


Koncept prenove označevalnega sistema. 
________________________________

Koncept preureditve temelji na vzpostavitvi črno-belega kontrasta v prostoru in označitvah. S tem stremim k vizualni izgradnji prostora, izpostavitvi drugače nevidnih detajlov in jasnem ločevanju nadstropij, predavalnic in prostorov.

Mentor: prof. Radovan Jenko


 email        instagram