Donacijska kampanja Radia Študent, 2022

Radio Študent's donation campaign, 2022


With studio Ljudje / S studijem Ljudje
eng

Radio Študent's donation campaign, 2022


Posters without illustrations or markings express thoughts, facts and truths about the operation of Radio Študent. Later on, interventions and illustrations were added, which changed the meaning of the slogan. The subsuquent texts create double meaning – in a witty way they entice the viewer to support and donate to the oldest European student radio.Donacijska kampanja Radia Študent, 2022


Osnovne podobe brez ilustracij in markiranja izražajo misli, dejstva in resnice o delovanju Radia Študent, ki pa s posegom v tekst in z ilustracijami dobijo nov pomen. Z jasnostjo in dvojnim pomenom – na duhovit način privabijo gledalca da podpre in donira najstarejšem evropskem študentskem radiu.www.radiostudent.si

Video montage: 
Evita Podobnikar