Radio Študent's donation campaign

Donacijska kampanja Radia Študent

2022

With studio Ljudje / S studijem Ljudje



A successful donation campaign for Radio Študent with guerilla visual intervention in outdoor advertising creates a double meaning of the message and attracts attention. Posters express thoughts, facts and truths about the operation of Radio Študent. Later on, interventions and illustrations were added, which changed the meaning of the slogan. The subsuquent texts create double meaning – in a witty way they entice the viewer to support and donate to the oldest European student radio.

.
Uspešna donacijska kampanja za Radio Študent z gverilsko vizualno intervencijo v zunanje oglaševanje ustvari dvojni pomen sporočil in pritegne pozornost. Osnovne podobe brez intervencij izražajo misli, dejstva in resnice o delovanju Radia Študent, ki pa s posegom v tekst in z ilustracijami dobijo nov pomen. Z jasnostjo in dvojnim pomenom – na duhovit način privabijo gledalca da podpre in donira najstarejšem evropskem študentskem radiu.





Further explanation for non-slovenian speakers:

NEODVISNO POROČANJE 
INDEPENDENT REPORTING ︎︎︎ INDEPENDENT MARRYING

Without illustration the text is read as Independent reporting, referencing Radio Študent’s history in reporting.

Poročanje also means marrying, and with illustration of people getting married it gets both of the meanings, Independent reporting and Independent marrying.





OHRANJAMO AVTONOMIJO
KEEPING THE AUTONOMY ︎︎︎ KEEPING THE CAR

Without illustration the text is read as Keeping the autonomy and with a striketrough it reads as: We are keeping the car.




KULTURA ZA VSE
CULTURE FOR EVERYONE ︎︎︎ A LESSON FOR EVERYONE

Without illustration the text is read as Culture for everyone but with striketrough its meaning changes to Clock for everyone which in Slovenian also reads as A lesson for everyone. 

This poster was positioned directly in front of the Slovenian Parliament.




SVOBODA BREZ CENZURE
FREEDOM WITHOUT CENSORSHIP ︎︎︎ FREEDOM(S) WITHOUT A PRICE

Without illustration the text is read as Freedom without censorship and with striketrough it changes to Freedom(s) without a price.




POROČANJE BREZ MEJA
REPORTING WITHOUT BORDERS ︎︎︎ LEEK WITHOUT LIMITS

Without illustration context the text is read as Reporting without borders and later changes to a random meaning of Leek without limits.





VSI SMO RADIO ŠTUDENT
WE ARE ALL RADIO ŠTUDENT ︎︎︎ WE ALL LIKE TO BE STUDENT(S)

Without illustration context the text is read as We are all Radio Študent and with striked O the meaning changes to We all like to be student(s).

The poster was signed with people working at Radio Študent (current&ex) and everyone was invited to show support with their signature.



www.radiostudent.si
www.ljudje.si

Video:
Evita Podobnikar
Mark