Poster for MRFY band

Plakat za skupino MRFY

2021

The main guideline in designing the poster was to bring the group and their music attitude closer to the viewer, which strives to audience openess and awakening of emotions of each individual listener. Different typographies serve to make everyone feel addressed and to maintain overcoming communication barriers, both through design and through music itself. The disintegration of the separation of listeners by ethnicity can also be observed by the symbolic escalation of the abstraction of typography from top to bottom.
Plakat je bil narejen za slovensko indie rock skupino MRFY. Glavno vodilo pri oblikovanju je bilo, da gledalcu že na prvi pogled približamo skupino in njihov odnos do glasbe, ki stremi predvsem k popolni odprtosti do publike in prebujanju individualnih čustev vsakega posameznika. Različne tipografije služijo temu, da se vsakdo čuti nagovorjenega in da tako preko oblikovanja kot preko same glasbe ohranimo preseganje komunikacijskih ovir. Razkroj ločevanja poslušalcev po narodnosti je mogoče opaziti tudi s simboličnim stopnjevanjem abstrakcije tipografije od zgoraj navzdol.Photography / Fotografija:
Jaka Teršek


www.mrfy.net
Mark