Festival MENT 2022 identity

Podoba festivala MENT 2022


With / Z:
Studio Multipraktik & Studio Kruh  

City posters / Mestni plakati
Kino Šiška welcome banner / Nalepka Dobrodošli
Instagram Artist posts / Instagram objave

Instagram Announcement / Instagram najavaDaily location posters / Dnevni lokacijski plakati
Selection of brochure pages / Selekcija strani iz brošure

Colophon / Kolofon


DESIGN / OBLIKOVANJE
Visual departMENT

AUTHORS / PISCI
Andraž Kajzer, Miran Rusjan, Jaša Bužinel, Jera Topolovec,
Urška Kleindienst, Lara Mejač, Dora Trček.

All photo material is from promotional and personal
archives. Thank you for the contributions. /
Ves foto material je pridobljen iz promocijskih ali osebnih
arhivov. Hvala za prispevke.
BROCHURE PRESSING / NAKLADA BROŠURE
1000

PRINT / TISK
R-tisk

PUBLISHED BY / IZDAJATELJ
Kino Šiška, Ljubljana,
zanj / represented by:
Simon Kardum, 2022

TEAM / EKIPA
ANDRAŽ KAJZER
artistic director & manager /
umetniški direktor in vodja festivala

MIRAN RUSJAN
conference manager /
menedžer konference

JERA TOPOLOVEC
manageMENT assistant /
asistentka menedžMENTu

JAŠA BUŽINEL
announceMENT – media
relations, translation &
proofreading / odnosi z
mediji, prevodi in lektura

DOMINIKA MAŠA KOZAR
digital marketing /
digitalni marketing

PETER BAROŠ
on behalf of SIGIC,
co-producing the MENT
conference / v imenu
SIGIC-a, koproducenta
MENT konference

NINA VRHOVEC
visual departMENT

GAŠPER URŠIČ
visual departMENT

GREGOR MAKOVEC
visual departMENT

BLAŽ ROJS
visual departMENTMIHA BRODARIČ
web departMENT

MITJA BRAVHAR
financeMENT

URŠKA ČRNIČ
administration /
administracija

MATIC URBANC
delegate service &
receptions / delegati &
sprejemi

ANDREJA BOLČINA
lead production /
vodja produkcije

MATEJ AHLIN
technical production /
tehnična produkcija

ČRT BATAGELJ
technical production /
tehnična produkcija

MARIJO ZUPANOV
volunteer departMENT /
vodja prostovoljcev

URŠKA APLINC
appointMENT

DORA TRČEK
appointMENT

LARA MEJAČ
appointMENT

URŠKA KLEINDIENST
appointMENT


+ the Kino Šiška team, all the personnel at the venues,
stage managers, runners, drivers, volunteers and
everyone else that lent a hand /
+ ekipa Kina Šiška, ekipe klubov, stage menedžerji,
vozniki, prostovoljci in vsi ostali, ki so priskočili na pomoč

All photo credits shown here belong to their respective authors.
Photography: Aleš Rosa, Kaja Brezočnik, Lenart Lukšič, Marcel Obal, Nejc Ketiš

Vse avtorske pravice fotografij, ki so prikazane na tej strani pripadajo njihovim avtorjem.
Fotografije: Aleš Rosa, Kaja Brezočnik, Lenart Lukšič, Marcel Obal, Nejc Ketiš


www.ment.si