Ponjava 2 – exhibition

Ponjava 2 – razstava

2022

Cover, brochure and labeling system design for the annual overview exhibition of the best student projects of the Department of Photography, 2022 at the University of Ljubljana, Academy of Fine Arts and Design.

Oblikovanje naslovnice, brošure in označevalnega sistema za letno pregledno razstavo najboljših študentskih projektov Oddelka za fotografijo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.


tarpaulin (tɑːˈpɔːlɪn/)
1. a piece of material used especially for protecting exposed objects or areas

Ponjava is the Slovenian word for “tarpaulin” or “sailcloth/canvas”, and the exhibition is organised as a launch pad for emerging artists from the Academy. The brochure presents artworks and descriptions and prepares the students to bounce off and continue their studies.


ponjáva -e ž (ȃ)
1. velik kos blaga iz nepremočljivega platna, posebej pripravljen za pokrivanje

Ponjava je razstava, ki je organizirana kot izhodiščna točka za umetnike_ce Akademije, ki zaključujejo študij. Razstava in brošura predstavljata dela in opise, razstavljajočim pa služi kot odskočna deska ob zaključku študija.PONJAVA 2

Students / Študentke in študenti:
Tjaša Bon, Bor Cvetko, Rok Černezel, Tina Dernovšek, Nataša Ilec Kralj, Valerija Intihar, Oskar Kandare, Tine Lisjak, Tilyen Mucik, Eva Nicoletti, Hana Podvršič, Lana Požlep, Markus Röder, Lana Soklič, Kaja Škorjanc, Vita Tušek, Lara Žagar

Mentors / Mentorji:
doc. mag. Emina Djukić, doc. Peter Rauch, izr. prof. Peter Koštrun; Klemen Ilovar, doc. dr. Tomo Stanič, doc. Kristina Rutar

Location / Lokacija:
Tobačna, objekt 2

Photography / Fotografija:
Tine Lisjak, Blaž Rojs
Mark