PONJAVA 2 / Exhibition of final works of the
Department of Photography UL ALUO

PONJAVA 2 / Razstava zaključnih del katedre za fotografijo UL ALUO

2022

eng

PONJAVA 2 / Exhibition of final works of the Department of Photography UL ALUO


Cover, brochure labeling system design for the annual overview exhibition of the best student projects in the academic year 2021/22, entitled PONJAVA 2.slo

PONJAVA 2 / Razstava zaključnih del katedre za fotografijo UL ALUO


Oblikovanje podobe, brošure in označevalnega sistema za letno pregledno razstavo najboljših študijskih projektov v letu 2021/22 z naslovom PONJAVA 2.Students / Študentke in študenti:
Tjaša Bon, Bor Cvetko, Rok Černezel, Tina Dernovšek, Nataša Ilec Kralj, Valerija Intihar, Oskar Kandare, Tine Lisjak, Tilyen Mucik, Eva Nicoletti, Hana Podvršič, Lana Požlep, Markus Röder, Lana Soklič, Kaja Škorjanc, Vita Tušek, Lara Žagar

Mentors / Mentorji:
doc. mag. Emina Djukić, doc. Peter Rauch, izr. prof. Peter Koštrun;
Klemen Ilovar, doc. dr. Tomo Stanič, doc. Kristina Rutar

Location / Lokacija:
Tobačna, objekt 2
Photography / Fotografija:
Tine Lisjak, Blaž Rojs