Ponjava 2; exhibition identity

Ponjava 2; identiteta razstave

2022

tarpaulin (tɑːˈpɔːlɪn/)
1. a piece of material used especially for protecting exposed objects or areas

Ponjava is the Slovenian word for “tarpaulin”, and the exhibition is organised as a launch pad for emerging artists from the Academy of Fine Arts and Design. It shows best projects of the ALUO photography department.

The project consisted of a brochure and a labeling system, which both served as information guides. The brochure presented each artwork with description and the labelling system followed suit for easier orientation between artwork information in the brochure and the works in space.ponjáva -e ž (ȃ)

1. velik kos blaga iz nepremočljivega platna, posebej pripravljen za pokrivanje

Ponjava je razstava, ki je organizirana kot odskočna deska za umetnike_ce, ki zaključujejo študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Razstava izpostavlja najboljše študentske projekte oddelka za fotografijo ALUO.

Projekt je bil sestavljen iz brošure in označevalnega sistema, ki sta služila kot informacijski vodnik. V brošuri je bilo vsako umetniško delo predstavljeno z opisom, temu pa je sledil tudi sistem označevanja za orientacijo med podatki o umetninah v brošuri in deli v prostoru.

PONJAVA 2

Students / Študentke in študenti:
Tjaša Bon, Bor Cvetko, Rok Černezel, Tina Dernovšek, Nataša Ilec Kralj, Valerija Intihar, Oskar Kandare, Tine Lisjak, Tilyen Mucik, Eva Nicoletti, Hana Podvršič, Lana Požlep, Markus Röder, Lana Soklič, Kaja Škorjanc, Vita Tušek, Lara Žagar

Mentors / Mentorji:
doc. mag. Emina Djukić, doc. Peter Rauch, izr. prof. Peter Koštrun; Klemen Ilovar, doc. dr. Tomo Stanič, doc. Kristina Rutar

Location / Lokacija:
Tobačna, objekt 2

Photography / Fotografija:
Tine Lisjak, Blaž Rojs
Mark