Protest posters

Protestni plakati
2020

In collaboration with Ana Valenko. / V sodelovanju z Ano Valenko.

eng

Protest posters


in collaboration with Ana Valenko.

The posters were created in the protest spirit of the time of the Corona deceptions in Slovenia. On 1st of May 2020, Friday's protests against certain government representatives began in Slovenia and continue to this day. The posters were created at the beginning of the protests and speak mainly about the Protective masks affair and the whistleblower Ivan Gale. Visually, they rely on the campaign "Slovenia, my country", which emerged in the 1980s, as a positive attitude towards the state of Slovenia and its future. The posters ironically visually lean on an idea from the past, and the content illustrates contemporary problems.slo

Protestni plakati


v sodelovanju z Ano Valenko.

Plakati so bili narejeni v protestnem duhu koronskih zavajanj. 1. maja 2020 so se začeli petkovi protesti proti določenim vladnim predstavnikom in se še nadaljujejo do danes. Plakati so bili narejeni v začetku protestov in govorijo o aferi nakupov zaščitnih mask in žvižgaču Ivanu Galetu. Vizualno se navezujejo na kampanjo “Slovenija, moja dežela” , ki je nastala v 80-ih letih prejšnega stoletja, kot pozitivni odnos do samostojne Slovenije in njene prihodnosti. Plakati tako ironično vizualno povezujejo idejo iz preteklosti z vsebino, ki ilustrira sodobne probleme.All photo credits go to their respective authors.
Original poster authors: Egon and Jani Bavčer

Vse avtorske pravice fotografij pripadajo njihovim avtorjem.
Avtorja originalne kampanje: Egon in Jani Bavčer