Exhibition setup / PostavitevExhibition opening / Otvoritev


BLAŽ ROJS – TRANSPARENCY
9. SEPTEMBER – 4. OCTOBER 2021

Throughout his studies and alongside graphic design, Blaž Rojs focused on his artistic expression through eroticism, always addressing it in multiple layers. His finished pieces are the product of a combination of different media, attaining their final form through the eternal experiment. In the exhibition, the artist explores transparency in both a material and a substantive sense, giving the viewer free rein to determine meaning.

Organization: Kino Šiška / DobraVaga
Photography: Lana Špiler, Blaž Rojs
BLAŽ ROJS – PROSOJNOST
9. SEPTEMBER – 4. OKTOBER 2021

Skozi celoten študijski proces se je Blaž Rojs ob grafičnem oblikovanju posvečal svojemu umetniškemu izrazu skozi erotiko, s katero se vedno ukvarja večplastno. Njegova končna dela so produkt kombinacije različnih medijev, ki skozi večni eksperiment dobivajo končno podobo. V razstavi raziskuje prosojnost v materialnem in vsebinskem smislu, pri katerem gledalcu pušča prosto pot za določanje pomena.

Organization: Kino Šiška / DobraVaga
Fotografija: Lana Špiler, Blaž Rojs