Academy of Fine Arts and Design Ljubljana; exhibition identity

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani; identiteta razstave


2022The aim of the identity for ALUO exhibition 2022 was to create identity that highlights the works of Academy students of the past year. The identity is created from a selection of student artworks and is adaptable depending on the medium of display.


Namen celostne podobe ALUO razstave 2022 je bilo ustvariti identiteto, ki daje v ospredje dela študentov Akademije preteklega leta. Podoba se posledično ustvari z skupka umetniških del študentov in je prilagodljiva glede na medij prikaza.The identity was used in various forms and media as well as in the form of a newspaper. 
Identiteta se je uporabila v različnih oblikah in medijih kot tudi v obliki časopisa.Odprta akademija
ALUO exhibition / ALUO razstava 2022
27.—30. 5. 2022

Program Committee / Programski odbor:
Emina Djukić, Alen Ožbolt, Sara Bešlin Vatovec

Publisher / Izdajatelj in založnik časopisa:
UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
For / Zanjo:
Alen Ožbolt, dekan

(Newspaper) edited by / (Časopis) Uredili:
Petra Černe Oven, Barbara Predan

Design / Oblikovanje:
Blaž Rojs

Photography / Fotografija:
Erik Contreras Mencinger (exhibition), Blaž Rojs
Mark