Slovenia’s national celebration, Cankarjev dom

Državna proslava, Cankarjev dom


With studio Ljudje / S studijem Ljudje

Concept, Typography, projections / Koncept, tipografija, projekcije:
Emil Kozole, Blaž Rojs
2022


 


Državna proslava ob dnevu reformacije
Prireja: Koordinacijski odbor za države proslave in prireditve,
zanj Generalni sekretariat Vlade RS in Protokol RS

28. 10. 2022
Mark