Protest posters

Protestni posterji


In collaboration with Ana Valenko.
V sodelovanju z Ano Valenko.

2020


 
The series of protest posters is based on the well-known campaign Slovenija, moja dežela, by Jani Bavčar. Structure that once represented the bright hope of a new form of state, holds replaced satirical words describing Slovenian real state of today: the unclear future of whistleblowers, corruption and unfair exploitation of statuses by people who personally benefited of extreme situation the Nation was in. Well-known nostalgic concept with satirical inscriptions from Slovene culture, proverbs and sayings, summed up the position of a large crowd of Slovenian citizens and served as a protest banner for first Friday's protests.
Serija plakatov temelji na grafični podobi kampanje Slovenija, moja dežela, avtorja Janija Bavčerja. V strukturi, ki je nekoč predstavljala svetlo upanje neke nove oblike države, zamenjane satirične besede opisujejo slovensko realno stanje sodobnega časa: nejasno prihodnost žvižgačev, korupcijo in nepravično izkoriščanje statusov oseb, ki so se na račun izredne situacije državljanov osebno okoriščale. Znan nostalgičen koncept s satiričnimi napisi iz slovenske kulture, pregovorov in rekov, je povzemal stališče velike množice državljanov Slovenije in je služil kot protestni transparent.
The author, art director and designer of the graphic messages of the Slovenia, my country campaign is Jani Bavčer, with his colleague Egon Bavčer. The posters are based on an original design by Jani Bavčer, the entire campaign was designed by Studio marketing.
Avtor, umetniški vodja in oblikovalec grafičnih sporočil kampanje Slovenija, moja dežela je Jani Bavčer, sodelavec Egon Bavčer. Plakati so ustvarjeni po originalni predlogi Janija Bavčerja, celotno kampanjo pa je takrat kreirala ekipa Studia marketing.


Design / Oblikovanje:
Ana Valenko, Blaž Rojs, Jani Bavčer

Text / Besedilo:
Ana Valenko, Blaž Rojs

Other / Drugo:
Jani Bavčer

Mark