SLG Theatre; Season 2022/2023 identity

Slovensko Ljudsko Gledališče Celje; identiteta sezona 2022/2023

2022


IKIGAI poster

Identity for the 2022/2023 season was based on a collage, since the selection of plays was a combination/collage of different genres and was very diverse (from drama and comedy all the way to the children's shows). As a result, each performance has a abstract visual image made from collage, and the image of the entire season consists of collages of all the performances.

Podoba za sezono 2022/2023 je bazirala na kolažu, saj je izbor igranih predstav bil kolaž različnih zvrsti in zelo raznovrsten (od drame in komedije vse do otroških predstav). Vsaka predstava ima posledično na abstraktni ravni kolažirano vizualno podobo, podoba celotne sezone pa je sestavljena iz kolažev vseh predstav.


Posters for season pre-registration & main /  Plakati za predvpis & vpis

Theater visuals / Podobe predstavSelection of pages from booklet / Izbor strani iz knjižiceCelje City Theatre core identity and art direction / Krovna podoba Gledališča Celje in likovno vodenje:
Aljaž Vesel, Anja Delbello

Concept and design of images for season and plays /
Koncept in oblikovanje motivov za sezono in predstave:
Blaž Rojs

Booklet design /
Oblikovanje repertoarne knjižice:
Aljaž Vesel, Anja Delbello

Illustrations for Abonmajček section /
Ilustracije za Abonmajček:
David Krančan

Custom typography /
Po meri narejena tipografija:
Florian Runge

Mark