SLG Theatre; Season 2023/2024 identity

Slovensko Ljudsko Gledališče Celje; identiteta sezona 2023/2024

2023

With studio Ljudje / S studijem LjudjeTheatre identity was based on a tri-colour scheme and a combination of hand-drawn and artificially generated imagery.
Identiteta gledališča je bila ustvarjena v tri-barvni shemi in kombinaciji ročno risanih in umetno generiranih podob.www.slg-ce.si
Mark